Faces

Ekaterina Vetrov

Ekaterina_Vetrov

Artistic Director

Alexander Vetrov

Alexander_Vetrov

Technical Director

Anna Shestakova

Anna_Shestakova

Costume Designer

Mariya Bugrova

Choreographer

Irina Tsirlin

IMG_2114_1

Psychology Instructor

Valeriya Ilinich

Stage Manager

Leave a Reply